locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Nagradno takmičenje: Osvoji PHILIPS TV

Duplo bolje, duplo jače navijaj za Srbiju!

U periodu od 19.4. do 19.5. ukoliko kupiš 65PUS8118Philips TV, možeš da dobiješ na poklon 43PUS7608 Philips TV! Pobednika proglašavamo 24.5.2024.

 

Potrebno je da nam na mail c.operater@emmezeta.rs pošalješ:

 

1. Sliku računa kupljenog Philips televizora (65PUS8118)

2. Lične podatke (ime, prezime, broj telefona, adresu, JMBG)

3. Odgovori na pitanje: Kako ćeš navijati za Srbiju na predstojećem prvenstvu?

Koja je tvoja navijačka mantra i da li imaš neki posebnu pesmu kada orlovi daju go...

Pobednika proglašavamo 24.5.2024.

Pravila nagradnog takmičenja – „Philips & Emmezeta osvoji TV“

1. Opšte odredbe

Ovim pravilima se određuju pravila i uslovi učestvovanja u Nagradnom takmičenju „Philips & Emmezeta osvoji TV“ (u nastavku: kreativno takmičenje) koje organizuje Emmezeta Srbija (u nastavku: organizator). Svrha kreativnog takmičenja je promocija brendova Philips i Emmezeta Srbija. Kreativno takmičenje traje od 19. aprila 2024. do 19. maja 2024. godine u ponoć (00 sati) na stranici Emmezeta Srbija (https://www.emmezeta.rs/). Svaka osoba može učestvovati jednom u kreativnom takmičenju.

2. Tok kreativnog takmičenja i uslovi učestvovanja

U kreativnom takmičenju mogu učestvovati punoletne osobe koje su srpski državljani, koji su kupci televizora 65PUS811 Philips  i koje prihvate pravila za kreativno takmičenje, kao i uslove učestvovanja u kreativnom takmičenju objavljene na web stranici Emmezete (https://www.emmezeta.rs/). Da bi učestvovali u kreativnom takmičenju korisnici moraju ispuniti iznad navedena tri zahteva. Pobednik nagradnog takmičenja biće jedan učesnik čiji komentar tročlani stručni žiri proglasi najkreativnijim.

Svaki učesnik kreativnog takmičenja svojim učestvovanjem prenosi na organizatora prava korišćenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korišćenje obuhvata prava objave, kopiranja, prilagođavanja i distribucije objavljenog sadržaja u promotivne svrhe po nahođenju organizatora. Moguće troškove učestvovanja (pristup internetu) snose učesnici kreativnog takmičenja. Smatra se da svaki učesnik učestvovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog takmičenja i uslovima učestvovanja u kreativnom takmičenju. U kreativnom takmičenju ne smeju učestvovati zaposleni u kompaniji organizatora, zaposeni u kompanijama koje na bilo koji način učestvuju u realizaciji kreativnog takmičenja ili su na bilo koji način povezani sa poslovanjem organizatora, kao ni članovi njihove uže porodice.

3. Nagrada

Dodeljuje se jedna nagrada, za jednog odabranog pobednika kreativnog takmičenja:

         1.      Philips televizor 43PUS7608

     Vrednost nagrade (MPC sa PDV-om): 39.999 din.

4. Izbor, objava, i obaveštenje nagrađenih

Pobednik je korisnik koji je do 00:00 sati (do ponoći) 19. maja 2024. godine, prema obaveznim stavkama odgovori na zadatak kreativnog takmičenja, da najkreativniji komentar po izboru žirija. Pobednika će odabrati stručni žiri u ime organizatora. Organizator kreativnog takmičenja će najkasnije do 00:00 sati (do ponoći) 24. maja 2024. godine objaviti pobednika na sajtu (https://www.emmezeta.rs/) u obliku vesti. Dobitnik je u obavezi da u roku od 7 dana od objave dobitnika pošalje svoje lične podatke organizatoru i to putem maila: ime, prezime, adresu, broj telefona, mesto prebivališta, status zaposlenja. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubiće pravo na nagradu, a nagrada se neće dodeliti. U slučaju da poslati lični podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti da dodeli nagradu.

 

5. Preuzimanje nagrade

Nagrada se preuzima u najbližem prodajnom centru Emmezeta u Srbiji (Beograd, Čačak, Niš i Novi Sad) uz pokazivanje ličnog dokumenta sa navedenim ličnim imenom i prezimenom, podacima i fotografijom, isključivo zbog utvrđivanja identiteta dobitnika. Troškovi dostave nagrade na kućnu adresu nisu uključeni u vrednost nagrada. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje zapisnik o preuzimanju nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 (trideset) dana od primanja pisanog obaveštenja o dobijenoj nagradi. Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze organizatora kreativnog takmičenja prema dobitniku. U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da preuzme nagradu, nagrada će biti predata trećoj osobi, koja na temelju punomoćja overenog kod notara može preuzeti nagradu u ime dobitnika.

6.Sigurnost podataka

Rukovodilac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti učesnika i dobitnika je Organizator nagradne igre (Emmezeta Srbija doo, Partizanske avijacije 2a, 11077 Novi Beograd, Beograd, Srbija). Organizator Nagradne igre se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke učesnika u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018). Učestvovanjem u kreativnom takmičenju i prihvatanjem pravila učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona i mesto prebivališta) koriste isključivo za procese neophodne za funkcionisanje kreativnog takmičenja na instagramu. Organizator kreativnog takmičenja lične podatke učesnika neće prosleđivati, davati na uvid ili korišćenje trećim licima, osim ako je to potrebno zbog realizacije  kreativnog takmičenja.

7. Završne odredbe

Učesnici kreativnog takmičenja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa učestvovanjem u kreativnom takmičenju (npr. u vezi s troškovima učestvovanja, onemogućivanjem učestvovanja u kreativnom takmičenju u skladu sa uslovima učestvovanja). U svrhu obaveštavanja u toku takmičenja, učesnik takmičenja dopušta upotrebu različitih komunikacionih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronska pošta,  i drugo. Sve pritužbe i reklamacije učesnika takmičenja rešava Organizator. U slučaju da su pritužbe osnovane, Organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem roku i o tome obavestiti učesnika takmičenja. U slučaju spora nadležan je Opštinski sud u Beogradu. Organizator zadržava pravo promene pravila i uslova učestvovanja u kreativnom takmičenju. Ovim promenama i novostima organizator će učesnike obavestiti na adresi https://www.emmezeta.rs/. Kreativno takmičenje se može prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, ukloniti ili izbeći.

Filtrirajte rezultate

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!