locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Opšti uslovi korišćenja Emmezeta klub kartice

Izdavanje kartice

Izdavalac Emmezeta Klub kartice je Emmezeta Srbija d.o.o. Kartica je vlasništvo Izdavaoca. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mestu i aktivira se prilikom prve kupovine. Kupcima koji obavljaju kupovinu preko webshopa kartica se nakon prve kupovine i obrađenog zahteva šalje na kućnu adresu. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba koja ispuni pristupnicu na prodajnim mestima Emmezete ili na internet stranici www.emmezeta.rs i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Emmezeta klub. Kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do opoziva. Emmezeta Klub kartica glasi na donosioca, pa se broj s kartice naknadno vezuje sa podacima s pristupnice. Ako nakon popunjavanja pristupnice donosilac promeni lične podatke, dužan je da o tome obavesti izdavaoca pismenim putem na klub@emmezeta.rs, ispunjavanjem obrasca za promenu podataka u prodajnom centru ili ih lično promeni na internet stranici www.emmezeta.rs. Preuzimanjem kartice korisnik prihvata ove Opšte uslove poslovanja.

Pogodnosti koje pruža kartica

Klub kartica Korisniku omogućava pogodnosti koje pruža Emmezeta Klub program. Pod pogodnostima koje Klub kartica omogućava podrazumeva se:

  1. Svakog meseca, članovi Emmezeta Kluba imaju popuste na određene kategorije i/ili izbor proizvoda koji su vidljivi i označeni u Emmezeta prodajnim centrima i u webshopu https://www.emmezeta.rs/akcijska-ponuda
  2. Od 5% do 10% dodatnog popusta koji se može ostvariti na 1 proizvod ili celokupnu kupovinu, u zavisnosti od broja prikupljenih bodova. Popust po broju prikupljenih bodova može da se koristi i ako je proizvod na nekoj od drugih akcija (redovnih akcija, klub akcija), na način da se prvo obračuna popust po akciji, pa onda dodatni popust po broju prikupljenih bodova.

Pojedinosti o aktuelnim pogodnostima dostupne su na internet stranici www.emmezeta.rs, štampanim promotivnim materijalima i na Emmezeta prodajnim mestima.

 Klub kartica služi za prikupljanje bodova, pa se aktivira prvom kupovinom u Emmezeta prodajnom mestu. U webshopu kartica se može zatražiti isključivo ako je kupac registrovan tj. ima otvoren korisnički profil. Karticu može da zatraži pre ili nakon obavljene narudžbine, pa se kartica po obrađenom zahtevu šalje poštom na adresu kupca.

Prikupljanje i potrošnja klub bodova

Povezivanje Klub kartice sa korisničkim profilom u webshopu je neophodno za dalje skupljanje bodova kupovinom u webshopu, a za kupovine u Emmezeta prodajnim centrima je fakultativno i služi isključivo za praćenje bodovnog stanja. Prikupljanje i korišćenje bodova moguće je u Emmezeta prodajnim centrima i u webshopu emmezeta.rs. U prodajnom centru potrebno je Klub karticu fizički priložiti na blagajni. U slučaju webshop kupovine, potrebno je Klub karticu povezati s registrovanim profilom pre kreiranja webshop narudžbine. Bodove je moguće prikupiti i bez fizičkog posedovanja kartice u prodajnim mestima uz pomoć Token koda. Da bi kupci mogli zatražiti token kod, potrebno je da imaju otvoren profil na www.emmezeta.rs i na njemu povezanu Klub karticu. Token kod važi 20h i potrebno ga je umesto fizičke kartice priložiti na blagajni prilikom plaćanja.

Bodovi ne mogu biti zamenjeni za gotovinu. Klub karticu je potrebno predati pre zaključenja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca. Naknadni unos bodova nije moguć. Prilikom plaćanja gotovinom i Poklon karticom, za svakih potrošenih 1.000 dinara po jednom računu, korisnik ostvaruje pravo na 2 boda. Plaćanje istog iznosa platnim karticama donosi 1 bod. Prikupljeni bodovi se sabiraju, vidljivi su na slipu računa i na www.emmezeta.rs unutar korisničkog profila. Kod kupovine Poklon kartice bodove nije moguće koristiti niti prikupiti.

Prilikom kupovine na prodajnom mestu i webshopu novi bodovi dodeljuju se i iskoristivi su dan nakon isporuke robe. Bodovi se na Klub karticu dodeljuju kroz 24 sata od trenutka preuzimanja proizvoda. Emmezeta Klub bodovi prestaju da važe po isteku dve godine od dana kada su prikupljeni, a najkasnije sa zadnjim datumom u tom mesecu svi bodovi stariji od dve godine biće izbrisani sa Klub Kartice.

Prikupljene bodove Korisnik može da zameni za aktuelne pogodnosti predviđene u Emmezeta Klub programu. Pogodnosti Emmezeta Klub programa dobijene bodovima se međusobno ne sabiraju. Popusti ostvareni pogodnostima Emmezeta klub programa sabiraju se sa ostalim akcijama i popustima. Cena dostave i/ili montaže ulaze u obračun bodova.

Zaštita ličnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosleđivanja ličnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Emmezeta Klub program i u marketinške svrhe za slanje informacija o pogodnostima koje omogućava Emmezeta Klub. Korisnik kartice prihvata da ga Emmezeta obaveštava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vreme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne razmenjuju se s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku odustane od date dozvole i zatraži prestanak dalje obrade svojih podataka pisanim opozivom svoje izjave o saglasnosti na klub@emmezeta.rs i vraćanjem kartice Izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude Korisnik kartice i ne može više da koristi predviđene pogodnosti.

Izmene Opštih uslova poslovanja

Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja i promeni ili u potpunosti ukine elemente Emmezeta Klub programa ili celi program bez prethodne najave. Sve izmene i dopune Opštih uslova poslovanja Izdavalac će objaviti na internet stranicama www.emmezeta.rs Izmene stupaju na snagu istekom roka od 14 dana od dana objavljivanja, a smatraju se prihvaćenim ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavaocu niti pisanim putem otkaže korišćenje Klub kartice. Svi bodovi pogodnosti u tom slučaju takođe se moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju da važe.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem otkaže korišćenje Klub kartice, uz povraćaj kartice. Otkaz važi od trenutka kada Izdavalac primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice Korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu Emmezeta Kluba, status člana i mehanizam skupljanja i iskorišćavanja Klub bodova. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice pisanim putem na imejl: klub@emmezeta.rs ili na adresu Emmezeta Srbija d.o.o. Partizanske avijacije 2a, 11077 Beograd sa naznakom "za Emmezeta Klub". Popunjavanjem pristupnice Korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.

Zamenska Klub kartica

Nakon prijema obaveštenja o ukradenoj/nestaloj kartici, Izdavalac će proveriti bodovno stanje i blokirati prijavljenu karticu. Prijava krađe/gubitka Klub kartice vrši se pisanim putem na klub@emmezeta.rs ili lično u Emmezeta prodajnom centru. U slučaju prijave krađe/gubitka u Emmezeta prodajnom centru, korisniku se nova Klub kartica uručuje na licu mesta, pa se eventualni bodovi prebacuju na novu Klub karticu u roku od 7 radnih dana. Ako se gubitak/krađa prijave pisanim putem, po obradi zahteva Korisniku se imejlom šalje pisano obaveštenje, a nova Klub kartica šalje se poštom na adresu Korisnika. Ukoliko je kartica zloupotrebljena, a bodovi iskorišćene pre prijema pisanog obaveštenja, Izdavalac ne odgovara za izgubljene bodove i oni se ne mogu vratiti Korisniku.

Izdavanje kartice

Izdavalac Emmezeta.rs klub kartice je Emmezeta Srbija d.o.o.. Kartica je vlasništvo Izdavaoca. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mestu i aktivira se prilikom prve kupovine. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba koja ispuni pristupnicu na prodajnim mestima Emmezete i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Emmezeta.rs klub. Kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do opoziva. Emmezeta.rs klub kartica glasi na donosioca, pa se broj s kartice naknadno vezuje sa podacima s pristupnice. Ako nakon popunjavanja pristupnice donosilac promeni lične podatke, dužan je da o tome obavesti izdavaoca pismenim putem. Preuzimanjem kartice korisnik prihvata ove Opšte uslove poslovanja.

Ostvarivanje pogodnosti

Kartica nije prenosiva i ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obavezuje korisnika da izvrši kupovinu. Kartica se aktivira prilikom prve kupovine i registracije računa. Karticu je potrebno dati na uvid pre zaključenja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca. Naknadno ostvarivanje pogodnosti nije moguće. Pogodnosti nisu prenosive s kartice na karticu. Pogodnosti u Emmezeta.rs klub programu su proizvodi i usluge iz redovnog i/ili posebnog Emmezeta asortimana, ali po posebnim uslovima ili cenama koje važe isključivo i ekskluzivno samo za članove. Svaki član kluba koji dodatno registruje svoj račun ostvaruje pravo na produženi rok za zamenu proizvoda od 30 dana (zakonski rok je 7 dana). Mogu se zameniti neupotrebljavani proizvodi u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Ova pogodnost ne važi za knjige, DVD/CD, kompjuterske igrice, informatičke programe i tehničke proizvode. Pogodnosti se ne sabiraju. Za početak korišćenja pogodnosti potrebno je biti registrovani član kluba. Detalji o aktuelnim pogodnostima dostupni su na internet stranicama www.emmezeta.rs, štampanim promotivnim materijalima i na prodajnim mestima.

Zaštita ličnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosleđivanja ličnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Emmezeta.rs klub program i u marketinške svrhe za slanje informacija o pogodnostima koje omogućava Emmezeta.rs klub. Korisnik kartice prihvata da ga Emmezeta obaveštava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vreme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne razmenjuju se s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku odustane od date dozvole i zatraži prestanak dalje obrade svojih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice Izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude korisnik kartice i ne može više da koristi predviđene pogodnosti.

Izmene Opštih uslova poslovanja

Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja i promeni ili u potpunosti ukine elemente Emmezeta.rs klub programa ili celi program bez prethodne najave. Sve izmene i dopune Opštih uslova poslovanja Izdavalac će objaviti na internet stranicama www.emmezeta.rs. Izmene stupaju na snagu istekom roka od 14 dana od dana objavljivanja, a smatraju se prihvaćenim ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavaocu niti pisanim putem otkaže korišćenje kartice. Sve pogodnosti u tom slučaju takođe se moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju da važe.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice. Otkaz važi od trenutka kada Izdavalac primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu Emmezeta.rs kluba, status člana i mehanizam iskorišćavanja pogodnosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice pisanim putem na imejl: klub@emmezeta.rs ili na adresu Emmezeta Srbija d.o.o. Partizanske avijacije 2a, 11077 Beograd sa naznakom "za Emmezeta.rs klub". Popunjavanjem pristupnice korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.

Zamenska kartica

Nakon prijema obaveštenja o ukradenoj/nestaloj kartici, Izdavalac će blokirati prijavljenu karticu. Korisniku će u roku od 6 nedelja biti napravljena nova kartica. Ukoliko je kartica zloupotrebljena, a pogodnosti iskorišćene pre prijema pisanog obaveštenja, Izdavalac ne odgovara za nastalu štetu. Novu karticu korisnik će preuzeti na prodajnom mestu u roku 6 nedelja od predaje zahteva, a posle primljenog obaveštenja (imejlom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!