locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Garancije

Koliko traju garancije na proizvode?

Po odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Zakon propisuje odgovornost Prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Za Prodavca ovo predstavlja zakonske obaveze, pa se ovaj tip garancije može nazvati i "zakonskom garancijom".

Šta da učinim da bi mi garancija na kupljeni proizvod postala punovažna?

Garanciju je potrebno potvrditi. To u konkretnom slučaju znači da ćemo vam nakon kupovine garantni list overiti žigom prodajnog mesta i upisati datum kupovine od kojeg počinje da teče garantni rok. Da bi garancija bila ispravna potrebno je uz garantni list priložiti i račun o kupovini.

Proizvod treba na servis. Da li da ga nosim Emmezeti ili direktno serviseru?

Prozvod možete dostaviti Emmezeti. 

Na proizvodu piše da ima produženu garanciju, šta to znači?

Pored ovoga, u dogovoru sa pojedinim dobavljačima, za određene proizvode se izdaje i posebna garancija, kod koje se rokovi od dve godine produžuju, pa neki proizvodi koje možete kupiti kod nas imaju garanciju do čak 5 godina. Budući da postoji veliki broj ovakvih proizvoda, prilikom kupovine prodavac će vas uvek informisati o garantnom roku za svaki pojedinačni proizvod, a isto tako sva dokumentacija koja prati proizvod sadrži ovaj bitan podatak – iz tog razloga čuvajte garantne listove. To je tzv. "Ugovorna garancija". Bitno je da znate da se ona izdaje dobrovoljno i da vam njome davalac garancije obećava dodatne pogodnosti u vezi sa kupljenim proizvodom. Na kraju, veoma je važno da znate da ova garancija ne isključuje niti utiče na vaša prava, kao potrošača, koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru.

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!