locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Politika privatnosti

Emmezeta Srbija d.o.o. (u daljem tekstu Emmezeta), Partizanske avijacije 2A, 11077 Novi Beograd, PIB: 104961304, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Emmezetin prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti

Emmezeta je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Emmezeta kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Emmezeta, u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovaoca podacima o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Emmezeta je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: Nenad Cvjetićanin, Beograd, Jurija Gagarina 127/91; zlp@emmezeta.rs ili putem broja telefona 011 409 11 76.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • - osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • - osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
 • - podatke vezane za korišćenje Emmezeta klub kartice
 • - podatke vezane za korišćenje veb stranice www.emmezeta.rs
 • - podatke vezane za korišćenje Emmezeta veb prodavnice (webshop)
 • - podatke neophodne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju
 • - ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.
 •  

Prikupljanje i korištenje podataka o ličnosti

Emmezeta prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • - prodaja roba i usluga
 • - prodajne i marketinške aktivnosti Emmezete
 • - administracija ugovornog odnosa
 • - upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • - dostava i montaža kupljene robe
 • - postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • - druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Emmezete Srbija d.o.o.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • - obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
 • - obaveštavanje o mogućnostima korišćenja Emmezeta klub kartice
 • - sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

Emmezeta preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Emmezete.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je Emmezeta prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Emmezete.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Emmezeti Srbija d.o.o. ili nadležnom državnom organu.

Emmezeta svim zainteresovanima obezbeđuje komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

 • - lično u bilo kom prodajnom centru Emmezeta
 • - putem elektronske pošte poslate sa u sistemu Emmezeta registrovane e-mail adrese na zlp@emmezeta.rs ili
 • - putem veb-forme Emmezeta kluba za registrovane korisnike kluba.

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i tako da je radnicima Emmezete omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Emmezeti Srbija d.o.o., prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

 • Podaci vezani za članstvo u Emmezeta klubu kao i povezani podaci kupaca otvoreni zbog prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se trajno odnosno do prestanka članstva u Emmezeta klubu.
 •  
 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.).
 •  
 • Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.)
 •  

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

 • - slanjem elektronske pošte na zlp@emmezeta.rs
 • - pisanim putem na adresu: Emmezeta Srbija d.o.o, Partizanske avijacije 2A, 11077 Novi Beograd, Srbija
 • - putem obrasca koji možete preuzeti ovde
 • - pozivom kontakt centra na 011 409 11 76.

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

Emmezeta redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našim stranicama www.emmezeta.rs .

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata

Za potrebe pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata robe Emmezeta prikuplja sledeće podatke:

 • - ime i prezime
 • - adresa isporuke ili preuzimanja robe
 • - broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • - informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje.

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Emmezete za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Uslovi obrade podataka o ličnosti za članstvo u Emmezeta klubu

Prijava u članstvo Emmezeta kluba je dobrovoljno i ostvaruje se popunjavanjem pristupnog lista i predajom u bilo kom prodajnom centru Emmezeta ili prijavom putem veb obrasca koji se nalazi na stranici www.emmezeta.rs. Prava i obaveze vezane za članstvo u Emmezeta klubu opisani su u Opštim uslovima korišćenja Emmezeta klub kartice.

Obrada podataka o ličnosti prikupljenih prilikom prijave u članstvo u Emmezeta klubu sprovodi se u skladu sa postupcima opisanim ovim Informacijama o obradi podataka o ličnosti. Osim podataka o ličnosti prikupljenih prilikom postupka prijave u članstvo u Emmezeta klubu, Emmezeta prikuplja i obrađuje podatke vezane za kupovinu roba i usluga, a u skladu sa pravima i obavezama iz Opštih uslova korišćenja Emmezeta klub kartice.

Vaši podaci prikupljeni pri prijavi u članstvo u Emmezeta klubu biće povezani sa Vašim profilom u veb prodavnici (webshop-u) Emmezeta, kao i otvorenim kupcima u informatičkom poslovnom sistemu Emmezete Srbija, ukoliko je prilikom kupovine korišćena Emmezeta klub kartica.

Korisnik Emmezeta klub kartice ima pravo u svakom trenutku da odustane od datog pristanka za obradu podataka o ličnosti i zatraži prekid dalje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude korisnik kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Emmezeta zadržava pravo obrade podataka o ličnosti korisnika Emmezeta klub kartice nakon povlačenja pristanka u meri koja je nužna radi poštovanja pravnih obaveza kao i obaveza proizašlih iz odnosa Emmezeta Srbija d.o.o. i korisnika klub kartice.

Kolačići ("cookies") i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon). Emmezeta koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Emmezeta veb stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi Emmezetinim veb stranicama određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Emmezeta na stranicama Emmezeta veb prodavnica (webshop-a) koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže Emmezeta plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja i uneti adresu elektronske pošte na koju želi korisnik da prima Newsletter. U svakom trenutku korisnik može da izvrši odjavu sa našeg Newsletter-a u skladu sa uputstvima koje će dobiti elektronskim putem nakon prijave, kao i na svakom Newsletter-u. Svi registrovani korisnici Emmezeta veb sajta, u svakom trenutku u svom profilu mogu da se prijave ili odjave sa Newsletter-a.

Za isporuke Newsletter-a Emmezeta može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Emmezeta istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje Newsletter-a. Takođe, obezbeđujemo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newsletter-a, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen i u druge svrhe ne sme koristiti tu adresu elektronske pošte.

Emmezeta neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na Newsletter deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Emmezeta Newsletter-a, kao kupac ili korisnik, od nas može da dobije samo poruku vezanu za porudžbinu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam lično inicirao. Uz navedeno, Emmezeta će na korisnikovu adresu elektronske pošte dostaviti informacije o promenama u vezi sa našim poslovanjem i odnosom sa klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

Obuku za zaštitu podataka o ličnosti za kompaniju Emmezeta izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri.

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!